Bozdoğan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Bozdoğan Ziraat Odası > ZİRAAT ODASI ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

ZİRAAT ODASI ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

BOZDOĞAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI ÇİFTÇİLERE  YÖNELİK ÇALIŞMA  FAALİYETLERİ (Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz 2017))

                                                                                                                                                                                                                           (EK-1)

 

 

 

Yapılan İşin Adı

 

 

 

Ortak Çalışılan Kişi / Kurum / Kuruluş Adı

 

Yapılan İşin Çeşidi (Çft. Topl.-Tarla Günü-Kurulum-Broşür-Liflet-Dergi-Gazete Vb.)

 

 

Uygulama Alanı (Dekar /Sayı)

 

 

Uygulama Tarihi

 

Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri :

  2017 Yılı Mayıs ayı itibari ile Ziraat Odamız bünyesinde faaliyetini devam ettirmekte olan “ Tarım Danışmanı Hizmet Bürosu” halen ikisi bayan olmak üzere 3 Tarım Danışmanı ile Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini yürütmektedir. Odamız müteşebbisliğinde Organik Tarım ve İyi Tarım üretici kayıt ve sertifikasyon hizmetleri de devam etmektedir. Organik Tarım Proje kapsamında 2016 yılında toplam 555 üretici  mevcut iken, 2017 yılında bu rakam 668’e, İyi Tarım Uygulamaları Projelerinde  ise 2016 yılında 132 iken 156 üreticiye ulaşmıştır.

 

 

 

BOZDOĞAN ZİRAAT ODASI BÜNYESİNDE TARIM  DANIŞMANLIĞI HİZMET BÜROSU

 

 

 

Çiftçi Toplantıları,

İşletme Ziyaretleri,

Denetim Çalışmaları

 

 

 

 30.523 da

824  çiftçi

 

 

 

 

2017

 

 

Zirai Mücadele Çalışmaları:

 

1-      2016 yılında odamız bünyesinde kurulan BOZZOD Tarım şirketimiz halen devam etmekte olup, çiftçimize uygun fiyatlar sağlanarak girdi maliyetlerini azaltma konusunda üreticiye destek olmaktadır.

2-      İlçemizde dönem itibari ile İncir, Zeytin, Ceviz alanlarında gözlenen hastalık/zararlı etkileri ve hastalık/ zararlı mücadeleleri konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirme amacı ile köy kahvelerinde çiftçi toplantıları gerçekleştirilmiştir.

3-      İncir üreticilermizin üründe kaliteyi yükseltmeleri ve daha sağlıklı ürün yetiştirebilmeleri amacı ile ilekleme file torbalarının asılma dönemi ve tekrar toplanılması, biyoteknik mücadele yöntemi olan ekşilik böceği tuzağının önemi ve modern yapıda olan kerevitlerin avantajları çiftçilerimize anlatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiftçi Toplantıları         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Köylerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nisan-Mayıs-Haziran- Temmuz

2017

Hayvancılık ve Su Ürünleri Çalışmaları (Ahır, ağıl, kümes, hayvan aşısı, balık havuzu vb.):

  Ziraat Odamız Başkanlığı bünyesindeki BOZZOD Ltd.Şti. ile çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda canlı, etçi / yumurtacı cinsi civciv, yarka, tavuk, hindi palazı vb. temin edilmektedir.

 

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

 

 

 

Çiftçi Toplantıları

 

 

Tüm Köylerimiz

 

 

 Nisan- Mayıs 2017

 

 

 

 

 

Toprak Muhafaza ve Sulama Çalışmaları : (Teraslama, Drenaj, Damla Sulama vb.)

  10. Kalkınma Planı Kapsamında, Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı çerçevesinde; Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü ile  koordineli çiftçilerimize “ Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri” konulu eğitim semineri gerçekleşmiştir.

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZDOĞAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

Tarım İl Müdürlüğü

Tarım İlçe Müdürlüğü

Tüm Çiftçilerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminer

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Köylerimiz

 

 

 

 

 

 

 

Mart 2017

Diğer Çalışmalar:

 

 

  1-2017 yılı Nisan ayında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında İŞKUR/ KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirilen “ Tarımda Kadın Girişimciler Güçleniyor Projesi” kapsamınca bölgemizden de katılan 5 kadın girişimcinin proje yazım aşamasında Bayan Tarım Danışmanımız ve Tarım İlçe Personeli  ile proje çalışmaları gerçekleştirildi.

  2-Odamız yönetimince; Organik Tarım Proje kapsamında yeralan üreticilerimizin yaptıkları proje çalışmaları süresi ve sonucu itibari ile tecrübe kazanmaları adına İzmir Organik Ürünler  Fuarına çiftçi gezisi düzenlenmiştir.

  3-2011 yılından itibaren Aydın ilimizde uygulanan ÇATAK destekleme projesi kapsamında bölgemizde 2016 yılında 8 mahalle faydalanırken, 2017 yılında 11 mahallede  109 kişinin bu projeden faydalanması sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

  4-Ziraat Odamız olarak üyeliği olan çiftçilerimizin ücretsiz istifade edebilecekleri odamız hizmet araçları ve zirai alet-ekipmanlardan oluşan Araç Parkımıza 3 adet 400 Lt. Pülverizatör, 2 adet Dört Kazanlı Skyper Tesviye, 1 adet Gübre Serpme ve Ara Sabanı.,1 adet Ekin Biçme ve Bağlama Makinesi ilave edilmiştir.

  5-Ziraat odamız bünyesinde Gıda Tarım ve Haycancılık Bakanlığı kapsamınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi başvuru işlemleri gerçekleştirildi.

 

 

 

BOZDOĞAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

 

Tüm Çiftçilerimiz

 

 

Tarım İlçe Müdürlüğü

 

 

 

 

Çiftçi Toplantıları,

 

 

 

Çiftçi Gezileri ve Kurslar

 

 

 

Tüm Köylerimiz

 

 

 

Nisan/ Mayıs/ Haziran/ Temmuz 2017

*Yukarıda sıralanan faaliyetlerden; birden fazla yapılanları yazmak için, yapılmayan faaliyetin ismi değiştirilebilir yada tablo altına eklenebilir.

 

M.Galip ÖZEL

Ziraat Odası Başkanı

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                             …. / …. / 2017