Bozdoğan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Bozdoğan Ziraat Odası > ÇİFTÇİLERE YÖNELİK ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

BOZDOĞAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI ÇİFTÇİLERE  YÖNELİK ÇALIŞMA  FAALİYETLERİ  (2013 – 2017 ARASI)

                                                                                                                                                                                                                          (EK-1)

 

 

 

Yapılan İşin Adı

 

 

 

Ortak Çalışılan Kişi / Kurum / Kuruluş Adı

 

Yapılan İşin Çeşidi (Çft. Topl.-Tarla Günü-Kurulum-Broşür-Liflet-Dergi-Gazete Vb.)

 

 

Uygulama Alanı (Dekar /Sayı)

 

 

Uygulama Tarihi

 

Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri : 2015 Yılı Mart ayı itibarı ile Ziraat Odamız bünyesinde,"Tarım Danışmanı Hizmet Bürosu" kurulmuş olup, halen biri bayan olmak üzere 3 Tarım Danışmanı ile Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri, Odamız müteşebbisliğinde Organik Tarım ve İTU üretici kayıt ve sertifikasyon hizmetleri yürütülmektedir.

BOZDOĞAN ZİRAAT ODASI BÜNYESİNDE TARIM  DANIŞMANLIĞI HİZMET BÜROSU

 

 

 

Çiftçi Toplantıları,

İşletme Ziyaretleri,

Denetim Çalışmaları

 

 

 

25.268 da.

726  çiftçi

 

 

 

2015

2016

2017

 

 

Meyve Bahçesi Tesisi : Chandler Çeşidi Ceviz Bahçesi Tesisi

 

Mehmet YILMAZ - Çiftçi          

Alim 09 İnş.Tah.Ltd.Şti – Şirket

 

 

Bahçe Tesisi / Kurulum

 

 

68 da.

63 da.

 

 

Aralık 2015

Şubat 2017

Zirai Mücadele Çalışmaları: 1-Odamız bünyesinde 2016 Yılı itibarı ile BOZZOD adı ile Şirket kurulmuş olup, şirketimizin amacı;Çiftçimize uygun fiyata ve uygun şartlarda girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üreticilerimizin Org.Tarım ve ITU’ya kayıtlı,sertifikalı ürünlerinin daha yüksek fiyatlarla satabilmeleri için yeni pazarlar yaratmaktır.Şirket bünyesinde zirai ilaç,gübre, tohum, fide-fidan vb. zirai girdi temini ve satışı yapılarak çiftçilerimizin girdi ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.- (Org.Gübre-İlaç,Hazır Bordo Bulamacı,  Satış ve Kullanımı vb.)                                                              2-Çiftçilerimizin zirai mücadele işlerinde ortak kullanımı amacı ile; Odamız tarafından 15 adet 400 Lt.lik Pülverizatör satın alınarak, çiftçilerimizin zirai mücadele işlerinde, ücretsiz olarak hizmet vermesi amaçlanmıştır.                                                                3-İlçemiz İncir, Zeytin ve Kestane sahalarında görülen hastalık/zararlıları ve mücadelesi konularında çiftçilerimizi bilinçlendirmek amacı ile geniş katılımlı Çiftçi Toplantıları ve PANEL'ler düzenlenmiştir.         

  4-İncir üreticisi çiftçilerimizin kaliteli ve sağlıklı ürün alabilmeleri için ihtiyaçları olan incir kurutma kerevetleri, ilekleme file torba ve biyoteknik mücadelede kullanılan ekşilik böceği tuzakları,Tarım İlçe Müdürlüğümüz ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde,İhracatçılar Birliği tarafından temin edilerek,üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır.    

 

-ADÜ Zir.Fak.                    Bitki Koruma A.B.D.Hocaları  

 

-Erbeyli İncir Arşt. Enst. Müdürlüğü                                 -Tarım İl Müdürlüğü               -Tarım İlçe Müdürlüğü

 

-BORNOVA ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

-EGE ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA A.B.D. BÖLÜMÜ HOCALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiftçi Toplantıları          -PANEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Köylerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl Boyunca /    Paneller:

Kasım-2015 /

Aralık- 2016

Yıllarında düzenlenmiştir.

Hayvancılık ve Su Ürünleri Çalışmaları (Ahır, ağıl, kümes, hayvan aşısı, balık havuzu vb.):1- İlçemizde, Çiçek hastalığına karşı mücadele amacı ile ahır ve hayvanların dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılmak üzere 8.000.-TL.lik ilaç yardımında bulunulmuştur.Odamız tarafında ntemin edilen dezenfeksiyon ilaçları,Tarım İlçe Müdürlüğü denetiminde,Odamız tarafından ahır ilaçlamaları yapılmıştır.

2-Ziraat Odamız Başkanlığı bünyesindeki BOZZOD Ltd.Şti. ile çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda canlı, etçi / yumurtacı cinsi civciv, yarka, tavuk, hindi palazı vb. temin edilmektedir.

 

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

Tarım İlçe Müdürlüğü,            Tüm Çiftçilerimiz

 

 

Çiftçi Toplantıları

 

 

Tüm Köylerimiz

 

 

2016

 

 

 

 

 

Toprak Muhafaza ve Sulama Çalışmaları : (Teraslama, Drenaj, Damla Sulama vb.)1- İlçemizin topoğrafik yapısı itibarı ile tarım alanlarımız meyilli ve yamaç arazi yapısında olduğundan dolayı Toprak-Su Muhafaza tedbirleri kapsamında Teraslama ve Damla Sulama Sistemlerinin önemi ve uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZDOĞAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

GÜRAYDINTARIMSAL SULAMA LTD. ŞTİ.

Tüm Çiftçilerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiftçi Toplantıları

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Köylerimiz

 

 

 

 

 

 

Aralık/Şubat 2015  

Aralık/Şubat 2016

Aralık/Şubat 2017

Diğer Çalışmalar: 1-Ülkemiz Ziraat Odaları içinde bir ilk olarak! 2017 Yılından itibaren, sadece “Kadın Çiftçilerimize” yönelik çalışmalar yapmak amacı ve düşüncesinden hareketle, “Bayan Tarım Danışmanı” istihdam edilerek, 60 kadın çiftçimiz ile Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalanarak, kadın çiftçilerimiz ile ev ve işletme ziyaretleri yapılacak olup, kadın çiftçilerimize zirai, ekonomik ve sosyal anlamda danışmanlık hizmetleri verilmesi amaçlanmıştır.

 2-Çiftçilerimizden gelen yoğun talepler ve Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda 2015-2016 yıllarında toplam 9 köyde "Meyve Bakım ve Budama" konulu çiftçi kurslarında Odamız Tarım Danışmanları görev yapmıştır.

3-Odamız Yönetimince, çiftçilerimizin tarımsal yenilik ve teknolojileri yerinde görüp, takip edebilmeleri, bilgi ve tecrübelerini arttırmaları amacı ile "Tarım Fuarlarına" çiftçi gezileri düzenlenmiştir.

4-2011 Yılından itibaren AYDIN ilimizde uygulanmaya başlanan ÇATAK Destekleme Projesi kapsamına, Ziraat Odamız Yönetiminin talep ve girişimleriyle 2015 Yılından itibaren Bozdoğan İlçemizde dahil edilerek kontenjan verilmeye ve uygun şartları taşıyan çiftçilerimizin “ÇATAK” desteklemesinden yararlanmaları sağlanmıştır.

5-İlçemizde meydana gelen dolu, aşırı yağış, sel vb. afetlerde Odamız ve Tarım İlçe Müdürlüğü teknik elemanları olarak en seri şekilde zarar-ziyan tespit çalışmaları yapılarak ilgili kurumlara bildirilmektedir. Çiftçilerimiz için TARSİM ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

6-Ziraat Odamız olarak üyemiz çiftçilerimizin ücretsiz istifade edebilecekleri odamız hizmet araçları ve zirai alet-ekipmanlardan oluşan Araç Parkımız kurulmuştur. Araç Parkımız'da;1 adet ISUZU Pick-Up, 1 adet MITSUBISHI Canter Kamyonet, 15 adet 400 Lt. Pülverizatör, 2 adet Skyper Tesviye küreği, 1 adet Kükürt atma mak.,1 adet traktör kepçesi, 1 adet 3 ton'luk sulama tankeri, 1 adet hayvan tırnak temizleme makinesi mevcuttur.

 7- Odamızca çiftçilerimizin yıllık olarak yapılması gerekli olan dosya tanzim işleri program dahilinde idari personelimiz köylere giderek çiftçilerimize yerinde hizmet verilmiştir.

 

 

BOZDOĞAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

 

 

 

Tüm Çiftçilerimiz

 

 

Tarım İlçe Müdürlüğü                  

 

 

 

Çiftçi Toplantıları, Çiftçi Gezileri ve Kurslar

 

 

 

Tüm Köylerimiz

 

 

Aralık/Şubat 2015   Aralık/Şubat 2016 Aralık/Şubat 2017

*Yukarıda sıralanan faaliyetlerden; birden fazla yapılanları yazmak için, yapılmayan faaliyetin ismi değiştirilebilir yada tablo altına eklenebilir.

 

M.Galip ÖZEL

Ziraat Odası Başkanı

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            …. / …. / 2017