Bozdoğan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Bozdoğan Ziraat Odası > TARIMSAL DANIŞMANLIK

TARIMSAL DANIŞMANLIK

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı;

·         Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlamak,

·         Yayım ve danışmanlık hizmetlerini konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek,

·         Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak,

·         Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak,

·         Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak,

·         Tarımsal yayım hizmetlerinin özelliştirilmesini sağlamak,

·         İstihdamın arttırılmasına yardımcı olmak,

·         Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak,

·         Kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Tarımsal  danışmanlık hizmetleri; sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak yürütülen hizmetlerdir.

Tarımsal Danışmanlık Nasıl Yapılır ?

Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan tarımsal işletmelere, yetki belgesine sahip olmak şartıyla bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri/ziraat odaları, tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, tarımsal danışmanlık şirketleri veya serbest tarım danışmanları tarafından; tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde kaşılanmasına yönelik olarak yürütülen hizmetler bütünüdür.

Tarımsal Danışmanlıkta Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hizmet alınan danışmanların, yetki belgesine sahip, konusunda uzman, ilgili ve her zaman ulaşılabilir olmaları tarımsal işletmeler için ilk önce göz önünde bulundurulması gereken konulardır.

TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK HAKKIMIZDA

Bozdoğan Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık olarak 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetki izninin alınması ile; 3 Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı ile üreticilerimizin tarımsal üretim, işleme ve pazarlama süresi boyunca oluşabilecek her türlü sorunlara çözüm bulabilmek için çalışmaktayız.