Bozdoğan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Tarihçe

Aydın Ziraat Odası Başkanlığının 07.12.2000 tarihli müracaat yazıları sonucu, ilçemizde münfesih durumdaki Ziraat Odasının faal duruma geçebilmesi için Bozdoğan Kaymakamlık Makamına yapılan başvuru ile; Kaymakamlık Makamı tarafından 56 seçim bölgesinde asil ve yedek delegeler tespit edilerek 01.03.2001 tarihinde 1. Genel Kurulu Belediye Düğün Salonunda yapılmıştır. Yapılan seçimler sonucunda 21 asil ve 21 yedek üye seçilerek Bozdoğan Ziraat Odası ilk meclisi oluşmuş olup, aynı gün meclisimiz kendi arasından 7 asil ve 7 yedek üye olmak üzere Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunun kendi arasında yaptığı  görevlendirme sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali ERKUT, Başkan Yardımcılığına Ahmet GÖKSU ve Muhasip Üyeliğine Davut ÇELİK getirilmiştir.

01.03.2001 tarihinde tapu kayıtlarında  münfesih durumdaki  Ziraat Odası adına kayıtlı küçük bir binada ilçemiz üreticilerine hizmet vermeye başlanmıştır. 6964 Sayılı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanun ve Nizamnamesinin 20. Maddesi doğrultusunda üreticilerden her yıl bir defaya mahsus olmak üzere aidat kesilerek belediyeden yaklaşık  310 m2  alana sahip 9 adet dükkan alınmıştır. Bu dükkanlar, odamızda halen çalışma ofisi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tapu kayıtlarında T.T.A Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 1700 m2  alanındaki taşınmaz, satış ihalesi sonucunda odamıza kazandırılmıştır. Bu bina çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.

2015 yılında yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığına M. Galip ÖZEL, Başkan Yardımcılığına Osman OKTAY ve Muhasip Üyeliğine Cavit BAŞOĞLU seçilmiştir. Yeni Yönetim Kurulunun katkılarıyla odamızın %100 iştiraklı  ortak olduğu BOZZOD Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti kurularak, üreticilerimize ucuz gübre, zirai ilaç, vs. temin etmesi sağlanarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Şirketimizde Ziraat Mühendisi görev yapmaktadır.

Odamız Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 2 adet Memur ve 3 adet Tarım Danışmanı olmak üzere 7 personel ile hizmet vermeye devam etmektedir.